Dịch vụ khách hàng
Điện thoại: 0398655031
E-MAIL:  (Monday - Friday, 9.00 - 18.00)

Văn phòng Marketing
277 Lý Tự Trọng
Tòa nhà VVA, Hồ Chí Minh
Vietnam

FAX : 0398655031
E-MAIL: care@colorboxonline.vn

Thông tin công ty
COLORBOX  là một phần của Delamibrands, là nhãn hiệu đã đăng
kýtheo PT Delamibrands Kharisma Busana